Zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Żywienia i Żywności informujemy, iż:

Dyrektywa 2000/13/WE co do zasady, zakazuje posługiwania się informacjami, którewprowadzały by nabywcę w błąd lub przypisywały by żywności właściwości lecznicze.

W związku z powyższym wycofaliśmy wszelkie wpisy na naszej stronie, które mogły by być zinterpretowane jako informacje niezgodne z aktualnie obowiązującym prawem.